Single Blog Title

This is a single blog caption

Turnus 2021- „Społeczna Rodzina ADY”

Głównym celem zadania „Społeczna rodzina Ady” dla 40 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, była ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach kulturalno-oświatowych i krajoznawczych.

Projekt  umożliwił, zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich opiekunom, uczestnictwo w dostosowanej do ich potrzeb formie aktywności społeczno – kulturalno – oświatowej. Dla tej grupy była to szansa na wyjście z domu, spotkanie z innymi ludźmi i spróbowania sił w różnych działaniach, interaktywnych i społecznych. Projekt przyczynił się  do szerszej integracji międzypokoleniowej.

 

Refleksja po turnusie rehabilitacyjnym w Darłowo-Darłówko Wschodnie  10-23.07.2021 zrealizowanym w oparciu o projekt „Społeczna Rodzina ADY” dofinansowany ze środków Wojewody Śląskiego .

Jako instruktor realizujący projekt „Społeczna Rodzina ADY”, z radością dziękuję wszystkim uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego i tym najmłodszym i tym najstarszym wiekiem i stażem w działaniu w Stowarzyszeniu ADA. Dziękuję za uśmiech, zaangażowanie, życzliwość i otwartość. Dwa dynamiczne tygodnie okraszone piękną pogodą sprzyjały w rozwijaniu „Społecznej Rodziny ADY”.  Fantastyczna, prawdziwie letnia aura, natura i urozmaicona okolica miała niewątpliwy wpływ na pełny zapału udział w zajęciach wszystkich uczestników turnusu oraz umożliwiła nowym młodym rodzinom z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami na zawiązanie nowych znajomości a nawet przyjaźni. Sporadyczne, trudne zachowania młodszych podopiecznych frustrowały młodych rodziców i tu okazało się bardzo ważne wspieranie ich poprzez starsze stażem w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych rodziny. Dziękujemy im  za cierpliwość, ciepło i wyrozumiałość.

Codzienne zajęcie integracyjne na plaży, boisku lub w budynku owocowały często pozytywnym i życzliwym zainteresowaniem. Obce odpoczywające na plaży i terenie ośrodka rodziny z entuzjazmem włączały swoje dzieci oraz młodzież do zajęć proponowanych podczas realizacji projektu. „Społeczna rodzina – drużyna ADY” z przyjemnością uczestniczyła w rozmaitych formach spotkań i zajęć.  Jestem przekonana, że był to czas budowania silniejszych więzi rodzinnych przy jednoczesnym poczuciu zaopiekowania i uświadamianiu szans na lepsze samopoczucie i funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym. Mam nadzieję, że wszystkie rodziny były zadowolone a proponowane aktywności wniosły dużo spokoju  w ich  uczestników, ponieważ to właśnie rodzina stanowi najważniejsze oraz najskuteczniejsze źródło wzajemnego wsparcia. „Społeczna Rodzina ADY”  to prężna, pełna werwy i inicjatywy rodzina troszcząca się o wszystkich. Do następnego razu – dziękuję. /M.D./

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Śląskiego.Loga-zestawWoj.Śl.

Plakat Woj.Śl.