Single Blog Title

This is a single blog caption

Szkolenie sportowe ON

Stowarzyszenie ADA w ramach projektu Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością dofinansowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej  kontynuuje ofertę udziału osób z niepełnosprawnością w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Mimo, że  nie mówimy   o rekordach, nie są najważniejsze medale i wyniki, to ważny jest indywidualny rozwój każdego sportowca. Położenie akcentu na aktywność sportową,  wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie  w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności. Ponadto stwarza warunki do włączania się osób niepełnosprawnych intelektualnie w aktywności społeczne, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych jest dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto  dostarcza im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, inspiruje i rozwija ich indywidualne zainteresowania, pobudza w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa. Treningi prowadzone są na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Treningi prowadzimy w następujących dyscyplinach: LA; pływanie; narciarstwo zjazdowe. Robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych. Jednocześnie, dając równe szanse  i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

logo BB