Single Blog Title

This is a single blog caption

Szkolenia sportowe osób z niepełnosprawnością

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jest przez nas traktowane bardzo poważnie, zwłaszcza że dotyczy również naszych podopiecznych. Staramy się umożliwiać im spełnianie marzeń, przygotowujemy ich do kolejnych kroków służących rozwijaniu pasji oraz do zawodów o randze lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Osoby z niepełnosprawnością biorą więc udział w szkoleniach pływackich, które odbywają się trzy razy w tygodniu, i w szkoleniach narciarskich – raz w tygodniu.
Kształtowane są umiejętności poprawnego pływania w różnych stylach, biorący udział przechodzą też trening ogólnorozwojowy poprawiający kondycję pływacką oraz trening kondycyjny przygotowujący do sezonu zimowego w formie marszów treningowych, jazdy na rolkach z ćwiczeniami imitacyjnymi.
Sprawnym przebiegiem szkoleń na miejskim basenie „Troclik” zajmują się instruktorzy pływania, którzy posiadają wymagane kwalifkacje – pani mgr Jolanta Czechowicz i Mirosława Romaszkan.
Zachowanie aktywności ruchowej jest bardzo ważne, zwłaszcza w obecnych warunkach. Nie można pozwolić, by nasze ciała poddały się biernemu trybowi życia. Nasze zajęcia pomagają w tym wydatnie.
Zapraszamy do naszej galerii.

 

Możliwość uczestniczenia w tego typu szkoleniach sportowych nasi podopieczni zyskali dzięki projektowi „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, realizowanemu przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

BB_logo_poziome