Single Blog Title

This is a single blog caption

Sprawozdanie z realizacji treningów sportowych w 2019 roku

  1. Treningi  pływackie.

Treningi  odbywały się na basenie Troclik w Bielsku –Białej raz tygodniu tj. piątek 1 godz.

Zajęcia miały na celu doskonalenie poszczególnych styli pływackich i przygotowanie do startu w zawodach zawodników Olimpiad Specjalnych  ADA w wybranych stylach pływackich i na określonych dystansach.

Program zajęć pływackich uwzględniał :

– doskonalenie poszczególnych styli pływackich poprzez specjalistyczne ćwiczenia z przyborami eliminujące błędy i wyrabiające prawidłowy nawyk ruchowy,

– wyrabianie kondycji pływackiej, tempa pływania na określonych dystansach,

– nauka i doskonalenie startu do stylu grzbietowego,

– nauka i doskonalenie start ( skok na głowę do wody ze słupka startowego ) do stylu dowolnego, klasyka i delfina,

– nauka i doskonalenie nawrotu koziołkowego w stylu dowolnym i nawrót do pozostałych styli pływackich.

W wyniku przeprowadzonych treningów uczestnicy zrobili postęp w technice pływania poszczególnymi stylami. Wypracowali tempo w stylach startowych na określonych dystansach i poprawili swoją kondycję pływacką. Odzwierciedleniem postępów uczestników są sprawdziany na czas i porównywanie wyników.

Plan na 2019r. został zrealizowany wg Planu treningowego na to przedsięwzięcie. Frekwencja była powyżej 80%, a postęp zawodników jest widoczny w osiągniętych wynikach na zawodach pływackich.

  1. Treningi narciarskie

marzec – odbudowa i poprawa techniki jazdy na nartach,

kwiecień – czerwiec – roztrenowanie po sezonie zimowym,

wrzesień – listopad – przygotowanie kondycyjne, imitacyjne do sezonu zimowego i odtworzenie techniki jazdy na nartach.

Treningi odbywały się raz tygodniu w sobotę przez 3 godziny. Zawodnikom zawsze towarzyszą  rodzice lub opiekunowie. Grupa uczestniczy w treningach systematycznie wg programu treningowego na dane przedsięwzięcie.

Program zajęć obejmował :

– w marcu jazdę na nartach, zawodnicy doskonalili technikę poprzez ćwiczenia, jeździli po wytyczonym torze, po slalomie gigancie, celem ćwiczeń było eliminowanie błędów i nauka prawidłowego nawyku w technice jazdy na nartach,

– kwiecień – czerwiec : grupa przechodziła roztrenowanie po sezonie zimowym, treningi zawierały dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniających poszczególne partie mięśniowe,  dla podtrzymania kondycji były prowadzone marszobiegi, gry sportowe i jazda na rolkach,

– wrzesień – listopad : zawodnicy przygotowywali się do sezonu zimowego, treningi miały na celu usprawnienie ich możliwości ogólnorozwojowych, siły, zwinności, koordynacji, równowagi i kondycji poprzez marszobiegi z ćwiczeniami imitacyjnymi, siłowymi specjalnie wzmacniającymi  mięśnie pracujące podczas jazdy na nartach, jazdę na rolkach, chodzenie po taśmie.

W grudniu udało się wejść na narty i zacząć ćwiczenia odbudowujące, przypominające prawidłową technikę jazdy na nartach.

trener : Jolanta Czechowicz

 

Zadanie dofinansowane przez Urząd Miejski w  Bielsku-Białej.

BB_logo-600x459