Turnus z Adą 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Turnus z Adą .

 

2

Głównym celem zadania „Turnus z  Adą” dla 36 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w  zajęciach kulturalno-oświatowych i krajoznawczych przewidzianych programem czternastodniowego turnusu w dniach:28.07-11.08. 2022 r.

Poprzez program regularnych zajęć, dla osób z  niepełnosprawnością i ich opiekunów ograniczone zostanie ryzyko wykluczenia społecznego tej grupy. Uczestnicy zostaną zaangażowani w projekt o zasięgu lokalnym, który rozwinie ich aktywność, kapitał społeczny, poziom zaufania i wiary we własne możliwości. Realizacja projektu przyczyni się do większej integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi oraz z lokalną społecznością.

Projekt ma na celu umożliwienie, zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich opiekunom, uczestnictwa w dostosowanej do ich potrzeb formie aktywności społeczno –kulturalno – oświatowej. Dla tej grupy jest to szansa na wyjście z domu, spotkanie z innymi ludźmi i spróbowania sił w różnych działaniach, interaktywnych i społecznych. Projekt przyczyni się również do szerszej integracji międzypokoleniowej różnych grup wiekowych i społecznych: osób niepełnosprawnych, ich opiekunów.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Śląskiego.

wojewoda_slaski urzad_woj_katowice