Podsumowanie projektu "Kultura w dialogu pokoleń"

Podsumowanie projektu „Kultura w dialogu pokoleń”

12 grudnia, po kilku miesiącach podsumowaliśmy projekt „Kultura w dialogu pokoleń”. Podczas spotkania można było podziwiać prace i zdjęcia z naszych warsztatów wyjazdowych. Był to także czas przedstawienia wyników ankiety, którą wypełniali uczestnicy projektu.

Analiza odpowiedzi zawartych w ankietach wskazała na wysoką potrzebę uczestnictwa i celowość organizowania tego typu projektów, bowiem prawie 79,7% uczestników było bardzo zadowolonych, a 20,3% zadowolonych. Celowość przeprowadzenia projektu podkreśla też bardzo wysoka motywacja uczestników do rekomendowania innym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom tego typu spotkań (ogółem oceny wysokie stanowiły 8,9%, a bardzo wysokie 87,3%) oraz podkreśla to również deklaracja, że chętnie wzięliby udział w takim programie ponownie – wszyscy nie mogą już doczekać się kolejnego lata!

Projekt „Kultura w dialogu pokoleń” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.