O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA” to niezwykła organizacja zrzeszająca rodziców osób niepełnosprawnych.

Działamy na terenie Podbeskidzia, swoją opieką obejmujemy ponad 140 rodzin, a nasza historia rozpoczęła się w 1990 roku i od tego czasu, nieprzerwanie, organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne, integracyjne obozy sportowe, wycieczki i spotkania okolicznościowe. A wszystko po to, by nasi podopieczni poczuli się wyjątkowi, ważni i poznali wszystkie barwy życia!

„ADA” to akceptacja każdego. „ADA” to radość i zabawa. „ADA” to wspólnota niezwykłych ludzi.

Naszym głównym celem jest odczarowanie niepełnosprawności, pokazanie wszystkich barw, które się za nią kryją oraz szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Nasze Stowarzyszenie od 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od tego się zaczęło…

Był rok 1982 kiedy to rodzice dzieci niepełnosprawnych zaczęli działać przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie formalnie istnieje od 1990, a jego zawiązanie umożliwiła ustawa z 1989 r. Jesteśmy najstarszą, pomagającą niepełnosprawnym, organizacją w Bielsku-Białej.

„ADA” uczestniczyła w tworzeniu placówek integracyjnych na terenie naszego miasta, pierwsze takie przedszkole powstało w 1993 roku przy ul. Korzennej. Aby umożliwić dojazd do przedszkola dzieciom z odległych części miasta zorganizowaliśmy transport – kupiliśmy mikrobus i zatrudniliśmy kierowcę i opiekunkę. I tak, aż do 2009 roku, zajmowaliśmy się zapewnieniem dostępu do placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Nasze dzieci – naszym skarbem

Zarówno te zdrowe, jak i niepełnosprawne. Zwłaszcza te ostatnie. Konieczność zaspokajania ich szczególnych potrzeb mobilizuje nas do działania. To one zmuszają nas do decyzji o rezygnacji z kariery zawodowej, zmiany miejsca pracy, zawodu, ciągłej weryfikacji naszych postaw, zmiany systemu wartości. Nie zawsze radzimy sobie sami. Szukamy wsparcia u specjalistów i wzajemnie u siebie. Tak powstało Stowarzyszenie.

Elżbieta Tyczyńska – członek-założyciel Stowarzyszenia

Jak działamy?

Potrzeby każdego z naszych Podopiecznych rozpatrujemy w kontekście rodziny, ponieważ to środowisko rodzinne na co dzień zmaga się z trudem opieki nad niepełnosprawnym. Dlatego wszystkie nasze działania adresujemy też do rodzin naszych Podopiecznych. Organizujemy szkolenie dla rodziców, grupy wsparcia, pomagamy w zdobywaniu funduszy na rehabilitację i niezbędny sprzęt. Co roku spotykamy się także na spotkaniach integracyjnych, dzięki którym nasze rodziny wiedzą, że nie są same i mogą liczyć na wsparcie tych, którzy najlepiej je rozumieją.

Jak pomagamy?

Od lat organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Służą one integracji wewnętrznej rodzin i całego naszego środowiska. Uczą nas ciągle nowych form pomocy dzieciom, a dzięki wspaniałej atmosferze, stwarzają warunki dobrego wypoczynku.

Naszą specjalnością są:

  • wyjazdy rehabilitacyjne,
  • integracyjne obozy sportowe,
  • wycieczki,
  • spotkania okolicznościowe,
  • grupy wsparcia,
  • poradnictwo dla rodziców w zakresie pomocy społecznej, pozyskiwania funduszy na rehabilitację i leczenie.

W ciągu ponad 20 lat:

Objęliśmy kompleksową opieką 140 rodzin!
Zorganizowaliśmy dla naszych Podopiecznych 654 godziny zajęć rehabilitacyjnych na basenie!
Ponad 2100 godzin spędziliśmy na wycieczkach!
1755 osób wzięło udział w organizowanych przez nas turnusach rehabilitacyjnych!

Skąd się wzięła „ADA”?

Ada uczęszczała do “klasy życia” w jednej ze szkół w Bielsku. Powstanie klasy wywalczyli jej rodzice wraz z rodzicami Agnieszki i Dawida. Wcześniej w Bielsku żadna ze szkół nie umożliwiała nauki dzieciom niepełnosprawnym. Tata Ady należał grupy inicjatywnej, która dała początek Stowarzyszeniu. Ada zaś użyczyła nam swojego imienia.