DZIEŃ TRENINGOWY Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

DZIEŃ TRENINGOWY Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

Strumień 29.11.2018 r.

 

Członkowie Klubu Olimpiad Specjalnych działającym przy Stowarzyszeniu ADA zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Dniu Treningowym, organizowanym przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Beskidzkie.

Trening odbywał się w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 w Strumieniu.

Te nietypowe zawody zorganizowane zostały dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonym upośledzeniem aparatu ruchu oraz dla tych, którzy z różnych innych przyczyn nie mogli startować w zawodach Olimpiad Specjalnych.

W treningu uczestniczyło 30-tu zawodników.

Nasz Klub reprezentowało trzech zawodników: Jan Gajewski, Szymon Midura,  Patryk Siemiński.

Podczas zawodów nie było rywalizacji, a każdy uczestnik był oceniany indywidualnie. Wszystkie konkurencje odbywały się w seriach. Przygotowano 12 stanowisk o trzech poziomach trudności, co pozwoliło zawodnikowi zademonstrować jego maksymalne możliwości. Regulamin pozwalał również na pomoc słowną lub fizyczną terapeutów.

Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki – w tym koszulkę z logo Olimpiad Specjalnych, które w tym roku obchodzą 50-ta rocznicę powstania.