AKTYWNI + 2022

plakat_budzet dla Eli1024_1

 

Głównym celem projektu „Wiekiem-mocni ” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych oraz rozwijanie wolontariatu z regionu Podbeskidzia poprzez cykl różnorodnych działań, realizowanych w sposób partycypacyjny z uczestnikami w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022r.

Realizowane działania:

  • Warsztaty artystyczne ,Wyjazd do Jaworzynki – spotkanie z twórcami ludowymi.
  • Warsztaty : – szycie patchworków.
  • Organizacja 1 wyjazdu edukacyjno-turystycznego
  • Organizacja 2wyjść do instytucji kultury
  • Aqua-aerobik (aerobik w wodzie) miejsce: Basen Bielskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej
    w Bielsku-Białej.
  • 2 wyprawy piesze w góry  z wolontariuszem – przewodnikiem górskim
  • Spotkanie podsumowujące,warsztaty.

Grupa docelowa

35 osób w wieku 60 +. Charakterystyka seniorów: – wiek: 60–80 lat i więcej , – zakładamy realizację działań aktywizujących seniorów z terenach gmin wiejskich, z gminy Kozy, Jasienica, Jaworze, Czechowice-Dziedzice, Skoczów , Bestwina, Porąbka, Bielsko-Biała – osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w grupie 35 uczestników- 8 seniorów z niepełnosprawnością
W projekt zaangażujemy również 1 wolontariusza – 60+ Charakterystyka: -wiek: od 60 do 75 lat – 3 wolontariuszy młodszych.

Efekty-rezultaty

Liczba seniorów uczestniczących w projekcie – 35

Liczba dziełań merytorycznych realizowanych na rzecz zwiększenia aktywności seniorów – 4

Rozwój kompetencji społecznych u 35 seniorów poprzez realizację 4 działań merytorycznych wdrożonych w projekcie – 30

Liczba seniorów, którzy rozwinęli swoją aktywność społeczna i edukacyjną poprzez udział w działaniach projektowych- 30

Liczba seniorów, którzy rozwinęli swoje poczucie sprawstwa i partycypacji w procesach decyzyjnych, przedsięwzięciach rozwojowych-30

 

Zapraszamy na spotkanie z twórcami ludowymi

Plakat Jaworzynka

Trójwieś Beskidzka? To przegenialny region, gdzie tradycja jest wciąż żywa, gdzie kultura ludowa opakowana jest w piękne beskidzkie pejzaże, gdzie ludowi artyści otwierają drzwi swych pracowni i chętnie opowiadają nie tylko o pracy rąk własnych, ale również o zwyczajach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jedną z atrakcji Jaworzynki jest izba regionalna „Muzeum na Grapie”, gdzie podziwialiśmy lokalne wyroby rękodzielnicze oraz poznawaliśmy historie i zwyczaje dawnych górali śląskich. Wybraliśmy się też na Trójstyk, wielki atut tej malowniczej miejscowości. Trzy grafitowe obeliski połączone drewnianym mostkiem symbolizują granice trzech państw. Z racji na to, że Czechy i Słowacja są bardzo blisko, wybraliśmy się tam.

 

Zapraszamy na koncert. Mile widziani seniorzy z bielską kartą seniora.

Plakat BCK29.09.Morka

 

 

Zapraszamy na wycieczkę do Lublina, Nałęczowa i Kozłówki.

Drodzy seniorzy! wycieczka lublin i okolice